Saturday, March 15, 2014

പോപ്പിനെ താന്‍ ‍ഗൗനിക്കുന്നില്ല - ഇടുക്കി മെത്റാന്‍Soul Vision soulandvision@gmail.com

പോപ്പിനെ താന്‍ ‍ഗൗനിക്കുന്നില്ല
അദ്ദേഹം തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല 

- ഇടുക്കി മെത്റാന്‍  
                         George Katticaren 
                                                                         
നെടുകണ്ടം (ഇടുക്കി) Sisters of Mercy of The Holy Cross Chappel -ലെ Holly Cross എടുത്തുമാറ്റി മെത്രാന്റെ ഗുണ്ടാപുരോഹിതർ ‍ മാനിക്കേയൻ  പഷാണ്ടന്റെ Paganകുരിശു വി. അൽ ‍ത്താരയില്‍ സ്ഥാപിച്ചുഭയചികതര സിസ്റ്റേര്സിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിഅവിടെ ദിവ്യബലി അർപ്പി ക്കണമെങ്കിൽ ‍ Pagan Cross ഉം ബലിപീഠം മറയ്ക്കുന്ന ീലയും അംഗീകരിച്ചേ പറ്റു എന്ന് മെത്രാനും  അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദികരും. 
ആഗോളതലത്തിൽ ‍ പ്രതിഷേധം.
USA-ലെ Syro Malabar Catholic Laity Organisaton ന്റെ ഭാരവാഹികള്‍ ിഷപ്പു മാത്യു ആനികുഴികാട്ടിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയുണ്ടായിവേണ്ടിവന്നാല്‍ പോപ്പിനെ  വിവരം ധരിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുതദവസരത്തില്‍ പോപ്പിനെ താന്‍ ഗൗനിക്കില്ലന്നും അദ്ദേഹം ന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല എന്ന് ബിഷപ്പിന്റെ ഭീഷണിഒരു പരിഹാസ രീതിയിലാണ് ബിഷപ്പ് സംസരിച്ചത്.

Correspondent USA 

 വാർ‍ത്ത സോൾആൻഡ്‌വിഷനിൽ  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 5.3.2014ല്‍ ഞങ്ങള്‍ ബിഷപ്പ് മാത്യു ആനിക്കുഴികാട്ടിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുക്രൂശിത രൂപം അള്ത്താരയിൽ നിന്നും മാറ്റിയതും തിനു പകര ഒരു പേഗന്‍ കുരിശു കര്ത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തില്‍ പ്രതിഷ്ടിച്ചതും വിശ്വാസസത്യങ്ങൾക്കു തിരാണെന്നും വിശ്വാസികളുടെമേൽ ‍ ിഗ്രഹാരാധന  അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സീറോമലബാര് സീനഡിന്റെ ഐകകണ്ഠേനയുള്ള ഒരു തീരുമാനവുഇല്ലാത്തസ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു ഹീനകത്യമല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം സീനഡ് അംഗമണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിയ വിധത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു ങ്ങള്ക്കു കിട്ടിയ മറുപടി. ആനിലക്ക് അല്മായരുടെ അഭിപ്രായപ്രതിഷേധ   സ്വാതന്ത്രം കണക്കിലെടുത്തു  വാര്ത്ത പ്രസീദ്ധകരിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ‍ ബോദ്ധ്യപ്പെടു ത്തി.
സീറോമലബാർ‍ സഭ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ വഗണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലെ അവർക്കർഹിക്കേണ്ട വനിത കമ്മീഷന്റെ ചെയര്മാൻ ‍ സ്ഥാനം യാതൊരു Gender Sense (ലിംഗംഭേദ തിരിച്ചറിവ്ല്ലാതെ     ബിഷപ്പ് ക്കയ്യടക്കി ക്കിവച്ചുകണ്ടിരിക്കുകയല്ലേയെന്ന  ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം പറയേണ്ട വ്യക്തി കര്ദ്ദിനാൾ‍ ആലം ഞ്ചേരി യാണ്,  എന്നാണ് ഞങ്ങള്ക്കു കിട്ടിയ റുപടി. 
പിന്നിടുള്ള ബിഷപ്പിന്റെ സംസാരം പരിഹാസ രീതിയിലക്കുകടന്നപ്പോൾ ‍ സൗഹാര്ദ്ദ സംഭാഷണം ഞങ്ങള് നിറത്തുകയാണുണ്ടായത്.                                                                  ഇടുക്കിയിലെ(നെടുകണ്ടം) Sisters of Mercy of The Holy Cross ഒരു ലത്തീൻ ‍ കോണ്‍ ഗ്രി ഗേഷന്റെ ശാഖയാണ്ഇടുക്കി മെത്രാൻ ‍ ബോധപുര്വം ലത്തീന്ിദ്വേഷത്തിനു തീ കൊളുത്തുകയും വരെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്നുള്ള Syromalabar Catholic Laity Organisation ന്റെ ആരോപണം നിസാരമായിതള്ളികളയുവാൻ ‍ പറ്റുന്ന ന്നല്ലപുറത്തു പറയാൻ  പേടികൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ  അവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകാണുമെന്നാണ് പോപ്പിനയച്ച എഴുത്തിൽ ‍ വർ ‍ ൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സീറോമലബാർ ‍ വിശ്വാസികള്‍ മാനിക്കേയന്‍ കുരിശഅംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല നിലക്ക് ലത്തീൻ ‍ കോണ്‍ ഗ്രിഗഷനിൽ പ്പെട്ട ഒരു ചാപ്പലിൽ ‍ നിര്ബന്ധിതമായി മാനിക്കയന്‍ കുരിശിനെ വണങ്ങണമെന്നു പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി  ിന്തിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ്ഇത് മത നിന്ദയാണ്.
പേര്ഷ്യൻ ‍ കുരിശിൽ ‍ തലകുത്തി വീഴുന്ന പ്രാവ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് പാഷാണടൻ ‍ മാനിയെന്ന ക്രിസ്തുവിരദ്ധനെയാണ്ഇത് മാനിതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്ത്തോലിക്ക പള്ളികളിൽ ‍ നിന്നും ഇത എടുത്ത മാറ്റേണ്ടണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചുപേര്ഷ്യന്‍ ക്രോസ് അന്തിക്രിസതുവിന്റെ ചിന്ഹമായതുകൊണ്ട് അതിൽ ‍ അന്തര്ലീനമായ അന്ധകാരശക്തികൾ ‍ ഇരുട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വെളിച്ചത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുഅതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവാചകർ ‍ ബലിപീഠം ചുറ്റും ശീലയിട്ടു കൃത്രിമ അന്ധകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 
അമരിക്കയിൽ ‍  അന്തിക്രിസ്തു ിന്ഹം കത്തിക്കവാൻ‍ തുടങ്ങിാരിദാബാദ് രുപതയിലെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ഇവയെ നീക്കം ചെയ്ത് ചവറ്റുവീപ്പകളിലേക്കു തള്ളിഅവിടെയാണ് ഇതിനു യോജിച്ച സ്ഥലം.
സീറോ മലബാർ‍ സഭയിലെ മെത്രാന്മാർ ‍ ലത്തീൻ ‍ വിദ്വേഷം  പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതചുറ്റുപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപകടകര ണ്അത് നിശിതമായും വിമർശിച്ചേ പറ്റൂ.
സാത്താൻ‍ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധവും പ്രതിഷേധവും ക്രൈസ്തവ ധർമ്മമാണ്.

ഇടുക്കിമെത്രാന്റെ ടെലിഫോണ്‍‍ : 91-9447293291 

1 comment:

  1. വിശ്വാസികളുടെ അടിമ മനോഭാവം മാറാതെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല. കേരള കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അധികാര ശ്രേണികളിൽ സ്ത്രീപീഡനവും കന്യാസ്ത്രീ പീഡനവും, ബാല പീഡനവും മുൻകാലങ്ങളിൽ,ഒരുപക്ഷേ ഇന്നത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ, നടമാടിയിരുന്നു. അന്നൊന്നും വിശ്വാസികൾ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കിയിരുന്നില്ല; പേടികൊണ്ടും, സഭക്ക് അപമാനം വരരുത് എന്ന താല്പര്യം കൊണ്ടും. എന്നാൽ ഇന്ന് കുറെ ആളുകള്ക്കെങ്കിലും നട്ടെല്ല് മുളച്ചത് കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയാലെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

    ReplyDelete