Thursday, September 8, 2016

ഉഴുവ സെന്റ്‌ അന്നാസ് പള്ളി വികാരിയുടെ കിരാത നടപടി :


ഉഴുവ സെന്റ്‌ അന്നാസ് പള്ളി വികാരിയുടെ കിരാത നടപടി :

 1998 ലെ കെപിആർ (കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ) ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് പള്ളി അധികാരിയായ വികാരി ചെയ്തത്. ഈ സംഭവം മദർ തെരേസായെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശുഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ സഭക്ക് തീരാകളങ്കമാണ്. സഭ കാലങ്ങളായി അനുവർത്തിക്കുന്ന തെറ്റായ നയങ്ങളുടെ ബഹിർസ്ഫുരണമാണ് ഈ സംഭവം. വിശ്വസം, ആചാരം എന്നിവ മനഃസാക്ഷിക്കനുസരിച്ചു വ്യക്ത്തികൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. ഈ അവസരത്തിൽ പരേതയുടെ മകനിൽ നിന്ന് മാപ്പെഴുതി വാങ്ങാനുള്ള വികാരിയുടെ കുത്സിത നടപടിയാണ് പ്രശനം വഷളാക്കിയത്..-KCBC യും CBCI യും ഈ വിഷയം കാര്യമായി തന്നെ വിചിന്തനത്തിനു വിഷയമാക്കണം. V.K. Joy Kochuvarkey Varocky Gen secy Kerala Catholic Federation

 മാധ്യമം 07/ 09/ 16 

Saturday, August 13, 2016

ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്

ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് KCF  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാർ ജോയിന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡണ്ട് ജോസഫ് വെളിവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും, വനിതാ നേതാക്കളും, വൈദികരും പങ്കെടുക്കുന്നു.Thursday, August 4, 2016

ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് UCC


 ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പാസാക്കണം. ലാറ്റിൽ കാത്തലിക് അസ്സോസിയേഷൻ ഐ.എം. എ. ഹാളിൽ ചേർന്ന സെമിനാർ Dr. സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 


Sunday, July 17, 2016

CHURCH RULES AND BURIAL CHOICEJoy, of the Joint Christian Council, believes the problem can be solved to a great extent if the state government enforces the Kerala Panchayat Raj (Burial and Burning Grounds) Rules of 1998.
"What is happening now is that many churches have made cemeteries into money-minting machines and charge exorbitant amounts from the faithful for burial space. The rules say only panchayats are empowered to make laws on levy of fees for burning or burying corpses but they are never enforced because of vote-bank politics."

Courtesy:  http://www.telegraphindia.com/1160717/jsp/nation/story_97190.jsp#.V4ssJBKQTIW

Priyanka grandmom last wish fuels debate CHURCH RULES AND BURIAL CHOICE

Thiruvananthapuram, July 16: Some church officials have dismissed it as a celebrity-fuelled controversy but the bereavement of actress Priyanka Chopra last month has revived a debate on faith and the right of the dead that has a close parallel in 19th century Bengal.

Shortly before her death in June, Mary John, Priyanka's maternal grandmother, had expressed her wish to be buried at St John's Church in Attamangalam in Kottayam district.

But the church turned down her wish, saying she was no longer a member of the parish. The officials concluded that as Mary had stopped living the Christian way - a matter her family disputes -no place could be found for her in the cemetery where her ancestors lay buried.

Mary, or Madhu Jyotsna Akhouri after her inter-faith marriage, is one more addition to the "list of sufferers" and a victim of what critics say are attempts by the clergy to keep the flock "in check by intervening in matters related to their birth and death".

A Jacobite Sryian Christian born in Kottayam, Kerala, Mary had married former Bihar Congress leader M.K. Akhouri while working in the eastern state as a nurse.

"The question is not whom she married, but that she didn't follow the matrimonial sacrament (a marriage ritual), which is as important as baptism for a Christian. By refusing to do it according to church rules, she has voluntarily broken all ties with it,'' Abraham Kalliparambil, a church trustee, told The Telegraph.

Matrimonial sacrament is done in churches, which means both the groom and the bride have to be Christians. So, Akhouri, a Hindu, would have had to convert to Christianity for a church wedding.

The church committee did not change its position despite her family's assurance that she practised her religion even after marriage. The controversy forced a sympathetic bishop to intervene and, finally, Mary was buried in another church of the same order some 50km away.
Priyanka Chopra in Kerala during her grandmother’s burial last month

"The act of the church was awful," Priyanka later told the news agency ANI.

Retired Supreme Court judge K.T. Thomas called the confrontation regrettable. "Cemeteries are usually reserved for parish members. If you start burying outsiders, there will be a problem of space. But in Mary John's case, she was a parish member and I don't agree with the stand that she ceased to be one because she married into another community."

While puritans ask how a family's word can be taken about her being a practising Christian, others insist such rigidity is out of place for a community that is spread far and wide. Will the same church deny someone a burial if his or her body is brought back from a country where there was no church of the denomination, wondered a church-goer who did not want to be named.

Mary's case has a precedent in Bengal, where David Hare, the Scottish watchmaker and philanthropist who founded the Hindu College (now Presidency University), had to be buried on land he had donated to the college.

In his book White Mughals, author William Dalrymple says Hare was "denied a Christian burial when he died of cholera, on the grounds that he had become more Hindu than Christian".

In Attamangalam, church officials played down the row over Mary John, saying it made headlines only because Priyanka was a celebrity.

Others say there are many who suffer in silence for fear of annoying the clergy.

"Denying sacramental rites to detractors has been an age-old practice in the church to settle scores," explained C.I. Issac, a historian and member of the Indian Council of Historical Research.

"Earlier there used to be what was called rogue pits, dug on land immediately outside the main cemetery, to bury those branded as heretics and those who had committed suicide.... Those buried in rogue pits were denied the sacramental rites a Christian is entitled to upon death. It was the greatest insult a Christian could be subjected to."

Among those who ended up in such pits was Malayalam litterateur M.P. Paul in 1952. Paul, a torchbearer of the progressive literature movement, had challenged the orthodoxy of the church.

With time, the rogue pit became a thing of the past but what followed was a more "plebeian" form of boycott - as in the case of Mary John.

Malayalam film director Ranjith recalls the case of Augustine, a popular actor who died in November 2013 in Kozhikode district. His dying wish was to be buried in the same church where he had been baptised.

"While his body was still in the freezer, we conveyed the wish to the vicar concerned who declined saying Augustine used to visit Hindu temples," Ranjith wrote in a Malayalam daily.

With the number of "sufferers" increasing, some among the faithful did fight back. They took the help of the law to "enforce their rights", said Reji Njallani, convener of the Kerala Catholic Reformation Movement.

"In 1996, a local court ordered the Syro Malabar Catholic Church bishop in Kottayam to pay Rs 2.25 lakh to the family of V.K. Kurien Vellayiparambil for denying him burial in its cemetery. As a member of a university senate, he had refused to help a nun who was allegedly found indulging in exam malpractice. Kurien had also criticised the local priest for saying Indira Gandhi's assassination was God's punishment for favouring birth control and abortion laws. The case was later settled out of court," Njallani said.

V.K. Joy, secretary, Joint Christian Council, a confederation of Christian organisations fighting for greater accountability within the church, said the court ruled that every individual had the right to a decent burial.

Njallani cited another case where, in February this year, a munsiff court in Kottayam had fined the Church of South India (CSI), a Protestant denomination, Rs 9.95 lakh for refusing a proper burial to its former office bearer C.C. Jacob.

The retired history professor had been excommunicated after he wrote a book in which he contended that individuals should take decisions on baptism only after they had grown up. "When he died in 2013, he was not allowed a burial in the family tomb, following which he was laid to rest at his home," Njallani said.

The fee for burial space is also a subject of discussion.

In Thrissur district recently, the Syro Malabar diocese issued a circular fixing the price of a family vault at Rs 1.2 lakh. Those who already owned a family vault were required to pay Rs 60,000 for burying a new corpse.

This was challenged in court by a parish member who had bought a vault in 1994 for Rs 25,000. The court upheld her challenge and ordered that she needed to pay only a burial fee of Rs 750.

Joy, of the Joint Christian Council, believes the problem can be solved to a great extent if the state government enforces the Kerala Panchayat Raj (Burial and Burning Grounds) Rules of 1998.

"What is happening now is that many churches have made cemeteries into money-minting machines and charge exorbitant amounts from the faithful for burial space. The rules say only panchayats are empowered to make laws on levy of fees for burning or burying corpses but they are never enforced because of vote-bank politics."

Paul Thelekkat, spokesperson for the Syro Malabar Church, agrees there are deficiencies. "There may be rich people who seek tombs for their family or certain individuals. But for an ordinary person, burial is to be done without much economic expenses," Thelekkat said. "An egalitarian outlook has to be maintained, at least on matters after death on earth, leaving the rest to God's judgement."

Tuesday, June 21, 2016

3 വർഷം തിരിച്ചടവ് വേണ്ടാത്ത, 15ശതമാനം സൗജന്യമായ പ്രവാസി ലോൺ


http://registernorka.net/ndprem/


 3 വർഷം തിരിച്ചടവ് വേണ്ടാത്ത, 15ശതമാനം സൗജന്യമായ പ്രവാസി ലോൺ,എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അറിയുമോ?

വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ നാടണയാനൊരുങ്ങി. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?. ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നാളുകളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനും വീടുപണിക്കുംമറ്റും ചെലവിട്ടശേഷം അധികമൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നുമുണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു നാൾ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചുപോകുക സ്വാഭാവികം. എന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട.
നിതാഖതും മറ്റും കാരണം ഇങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി നോർക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളുണ്ട്. അ‌തിലൊന്നാണ് നോര്‍ക്ക ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് പ്രോജക്ട് ഫോര്‍ റിട്ടേണ്‍ എമിഗ്രന്‍റസ്[NDPREM]. തിരികെയെത്തിയ പ്രവാസികള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സുസ്ഥിര വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

20 ലക്ഷം രൂപവരെ മൂലധന ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് 15% മൂലധന സബ്സിഡി (പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ) നൽകുകയാണ് നൽകും. ഇതിൽ 15%തുക സർക്കാർ തിരിച്ചടക്കും. ലോൺ എടുക്കുന്നവർക്ക് സബ്സിഡിയായി സർക്കാർ നല്കുന്നതാണ്‌ ലോൺതുകയുടെ 15%. അവശേഷിക്കുന്ന തുക കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതികാകും. അതിനു 3 വർഷം വരെ തിരിച്ചടവ് ആവശ്യമില്ല.

ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു വര്‍ഷമെങ്കിലും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് മടങ്ങിയെത്തിയവരായ പ്രവാസികളും, അത്തരം പ്രവാസികള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സംഘങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായിരിക്കും. 3 വർഷത്തേക്ക് തിരിച്ചടവ് വേണ്ടാത്ത, 15ശതമാനം സൗജന്യമായ പ്രവാസി ലോണിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം-

ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് വ്യവസായം ആരംഭിക്കാനാവുന്നത്.

1. കാര്‍ഷിക - വ്യവസായം (കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ (മുട്ടക്കോഴി, ഇറച്ചിക്കോഴി), മത്സ്യകൃഷി (ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യ കൃഷി, അലങ്കാര മത്സ്യ കൃഷി), ക്ഷീരോല്പാദനം, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, സംയോജിത കൃഷി, ഫാം ടൂറിസം, ആടു വളര്‍ത്തല്‍, പച്ചക്കറി കൃഷി, പുഷ്പകൃഷി, തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍ തുടങ്ങിയവ)
2. കച്ചവടം (പൊതു വ്യാപാരം - വാങ്ങുകയും വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യല്‍, കടകള്‍)
3. സേവനങ്ങള്‍ (റിപ്പേയര്‍ ഷോപ്പ്, റസ്റ്റോറന്‍റുകള്‍, ടാക്സി സര്‍വ്വീസുകള്‍, ഹോംസ്റ്റേ തുടങ്ങിയവ)
4. ഉത്പാദനം - ചെറുകിട - ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ (പൊടിമില്ലുകള്‍, ബേക്കറി ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍, ഫര്‍ണിച്ചറും തടിവ്യവസായവും, സലൂണുകള്‍, പേപ്പര്‍ കപ്പ്, പേപ്പര്‍ റീസൈക്ളിംഗ്, ചന്ദനത്തിരി, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ)
അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍:

1. അപേക്ഷകന്‍റെ പാസ്പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ [.JPG format]
2. പാസ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ ബന്ധപ്പെട്ട പേജുകളുടെ പകര്‍പ്പ് (വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ചെയ്തിരുന്ന കാലയളവ് വ്യക്തമാകേണ്ടതാണ്) [PDF format]
3. തങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം [in .PDF format]

പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി– http://registernorka.net/ndprem/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സഹായകമാകും

Saturday, June 18, 2016

സീറോ മലബാർ ബിഷപ്പുമാർ മറുപടി പറയണം


Malayala Manorama 18/06/2016


സഭ ബിഷപ്പിന്റേതല്ല, ഇടവകക്കാരുടേതാണ്. പള്ളി ഇടവകക്കാരുടേതാണ്. അതിന്റെ സാമ്പത്തീക ഭരണം ഇടവകക്കാരുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സമിതിയാണ് നടത്തേണ്ടത്. അതിനുള്ള നിയമം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 26 പ്രകാരം സർക്കാർ നിർമ്മിക്കണം. ബിഷപ്പിന്റെ വാലിൽ തൂങ്ങുന്ന സർക്കാരുകളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവനെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രബല സമുദായമായ കത്തോലിക്കരുടെ സമൂഹസമ്പത്തിന്റെ പരമോന്നത ഭരണാധികാരിയാകാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. 1991 ലാണ് പൗരസ്ത്യകാനോൻ വത്തിക്കാനിൽ നിർമ്മിച്ചത്. 1992ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത്. ഇത് ഇടവകക്കാരോ, രാഷ്ട്രമോ അറിയാതെയാണ്. ഈ ചതിക്ക് കത്തോലിക്കാ സീറോ മലബാർ ബിഷപ്പുമാർ മറുപടി പറയണം.