Thursday, May 17, 2012

പുരോഹിതര്‍ "സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റി"ന് വിധേയരാകണം.

പുരോഹിതര്‍ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിന് വിധേയരാകണം.  
                                                                         ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേല്‍ Leaflet circulated by KCF

No comments:

Post a Comment